نسخه جدید فرادیک

جدیدترین نسخه فرادیک روی سایت قرار گرفت. نسخه 1.1.0 که در آن بسیاری از باگ ها و مشکلات گزارش شده برطرف شده است، برای استفاده کاربران روی سایت قرار گرفت. علاوه براین نسخه جدید امکانات زیر را به همراه دارد:

- نصب خودکار دامنه های تخصصی جدید

- اطلاع رسانی نسخه های جدیدتر به کاربر

- بهبود کپجر متن